Na spletni strani edavkov je objavljeno obvestilo:

Z dnem 1.1.2010 bodo uvedeni novi obrazci:

* PD-Obv – Obvestilo o začetku/prenehanju dobav blaga ali storitev, za katere je prejemnik plačnik DDV

* PD-O – Poročilo o dobavah (76.a člen)

* VATR-APP – Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU

* VATR-APPD – Odločba na zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU

* VATR-APPR – Potrditev prejema zahtevka za vračilo DDV v drugi državi članici EU

* VATR-PRA – Vloga za prilagoditev odbitnega deleža

* VATR-PRAD – Odločba na vlogo za prilagoditev odbitnega deleža

* VATR-PRAR – Potrditev prejema vloge za prilagoditev odbitnega deleža

* VATR-DP – Digitalno potrdilo o prevzemu dokumenta

* G2G – Zahtevek za dostop do izmenjave podatkov

* G2G_R – Dostop do odgovorov za osebne in lastne zahtevke za dostop do podatkov G2G

* G2G_R_Contract – Dostop od odgovorov za pogodbene zahtevke za dostop do podatkov G2G

Na portalu eDavki, v rubriki Obrazci za pooblaščanje, so v ta namen na voljo dopolnjeni obrazci za pooblaščanje. Obrazce pošljete na pristojni davčni urad / izpostavo pooblastitelja.

Tisti, ki ste že pooblaščali, Vam sporočamo, da je potrebno zaradi dodanih obrazcev poslati novo pooblastilo. Na voljo je obrazec, ki vključuje le novosti.

Vir: eDavki