Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali pa želijo te podatke spremeniti.

Durs poziva zavezance, da vlogo oddajo najpozneje do 31. 1. 2008, saj vlog, ki bodo oddane pozneje, davčni organ pri sestavi informativnega izračuna za leto 2007 ne bo mogel upoštevati. Obrazec vloge je na voljo na vseh davčnih uradih in njihovih izpostavah ter na spletni strani DURS, od konca decembra dalje pa ga bo mogoče oddati tudi preko sistema eDavki.


Zavezanci naj podatke o vzdrževanih družinskih članih izpolnijo pravilno in celovito. V primeru, da bodo vpisani podatki o vzdrževanem družinskem članu oziroma njegovi davčni številki netočni oziroma nepopolni, se pri informativnem izračunu ne bodo upoštevali.


Zavezancem tudi svetujemo, da se pred oddajo vloge s svojimi družinskimi člani (zakonci, izvenzakonskimi partnerji, otroki, …)
dogovorijo glede uveljavljanja posebne olajšave.

 

Vloga

Ključna vprašanja in odgovori

Pojasnilo DURS, št. 091-1/2007, 30. 11. 2007