Cilj Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa je ublažiti posledice prihajajoče gospodarske krize prek zagotavljanja pomoči delodajalcem in delavcem v primerih odločitve za skrajševanje delovnega časa. Zakon, ki omogoča podjetjem pridobitev subvencije v višini 60 EUR mesečno na delavca, če delavcu v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih kot polni delovni čas določijo 36 ur na teden, operativno izvaja Zavod RS za zaposlovanje.
Vlogo za delno subvencioniranje polnega delovnega časa lahko oddate do 30. 9. 2009!
Vir:Zavod RS za zaposlovanje