Pojasnilo MF, 28. 5. 2007

Subjekti, ki menijo, da izpolnjujejo v 142. členu ZDoh-2 in v uredbi navedene pogoje za upravičence do donacij za leto 2007 in se želijo uvrstiti na seznam, naj se obrnejo na ministrstvo oziroma vladno službo, pristojno za področje, na katerem delujejo. To bo pri izpolnjevanju pogojev Ministrstvu za finance ob pripravi dokončnega seznama predlagalo, da se tak subjekt uvrsti na dokončni seznam upravičencev do donacij za leto 2007.