Ni vseeno, kakšne vizitke imate in kako jih izročate.

Naš računovodski servis v Mariboru je naletel nemalokrat na težavo, kako izročati vizitke in seveda bilo je vprašanje, kakšno vizitko naj imamo kot računovodski servis. V računovodskem servisu imamo kar nekaj idej, ko pridete naokrog vam jih zaupamo 🙂

V Podjetniku je g. Komac lepo opisal vse o vizitkah, preberite si celotni sestavek Vam smem dati svojo vizitko ?

 

Vsak poslovnež ima predstavitveno gradivo, zase, za svojo ponudbo in za podjetje. Mednje sodijo tudi vizitke. Velikokrat se zgodi, da nam sogovornik ne more postreči s svojo vizitko. Še huje je, če je nimamo sami. Lahko, da nam jih je zmanjkalo, da čakamo, da pridejo iz tiska, ker se delajo še za tega ali onega, da bo skupaj ceneje, in podobno. Velikokrat je celo v prodajnih službah upoštevano navodilo o varčevanju, ki se nanaša tudi na vizitke, kar je norost.  

Več ko bo prodajnik dal vizitk v prave roke, boljše je to za njegov lastni uspeh, pa nič manj za uspeh njegovega podjetja. Vizitk ni škoda, vizitke so poceni, praviloma jih ljudje na zavržejo, ampak jih vsaj za nekaj časa  shranijo, še zlasti če je  izvirna, zanimiva, drugačna, vsebinsko povedna.

Kdaj sogovorniku izročimo vizitko?  


a. Sestanek za mizo
Takoj, ko sedemo za mizo – praviloma ne v tajništvu, v sprejemnici, pri receptorju – izročimo vizitko. Ne vržemo je, ne porinemo predenj, ampak mu jo izročimo s priložnostnimi besedami neposredno v roko. Galantne geste, pretirani prikloni pri tem niso potrebni, zgolj korekten, spoštljiv nastop. Če gre za visoko osebnost, ki pričakuje zvrhano mero spoštljivosti, morda tudi rahlo priklonimo glavo. Ali če moški izroči posetnico ženski osebi, ki je od njega precej starejša po letih in po rangu. Spoštljiv je treba biti do sogovornika, spoštljiv pa hkrati tudi do sebe. Pa besedilo:
– »Dovolite, da vam izročim svojo posetnico (vizitko, poslovno kartico).«
– Vam smem dati svojo vizitko?«

– »Lažje bova kasneje vzdrževala stik, če si bova izmenjala vizitki.«

Avtor:  Vtio Komac
Vir:  Podjetnik, april, 2006