Maribor, 02.10.2018

Varnost in zdravje pri delu

Kdaj potrebujemo usposabljanje za varnost pri delu:

 • Ob sklenitvi delovnega razmerja.
 • Ob prerazporeditvi na drugo delovno mesto.
 • Ob uvedbi novih tehnologij.
 • Ob uvedbi novih delovnih sredstev.
 • Ob spremembi vseh drugih dejavnikov, ki lahko povzročijo spremembo za varnost pri delu.

Več informacij o varnosti pri delu

Za delo na delovnih na delovnih mestih, kjer je možnost so poškodbe pri delu in verjetnost za zdravstvene okvare pogostejše mora delodajalec določiti obvezne preizkuse usposobljenosti za varno delo. Določitev se običajno zapiše v oceni tveganja (pripravi izvajalec Izjave o varnosti z oceno tveganja). Preverjanje znanja se mora izvajati v obdobju, ki je krajše od dveh let. Usposobiti je potrebno vse delavce, ki opravljajo delo pri delodajalcu, tudi tiste, ki delajo preko agencij za zaposlovanje, študentskih servisov, pogodb za določen čas ipd.

PERIODIČNE PREISKAVE DELOVNEGA OKOLJA IN PERIODIČNI PREGLEDI IN PREIZKUSI DELOVNE OPREME

Delodajalec je za ustrezno varnost pri delu dolžan zagotavljati periodične preiskave delovnega okolja in periodične preglede in preizkuse delovne opreme. Čas med posameznimi pregledi ne sme biti daljši od treh let.

Pod pregled delovne opreme spada vsa oprema, ki je priključena na energetski vir in hkrati ni ročno orodje.

STROKOVNI DELAVEC ZA VARNOST PRI DELU

Varnost pri delu pomeni, da je v podjetju prisoten strokovni delavec. Strokovni delavec je oseba, ki za delodajalca opravlja strokovnih nalog varstva pri delu.

Delodajalec mora za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu določiti enega ali več strokovnih delavcev.

 • Strokovni delavec opravlja zlasti naslednje naloge:
 • Svetovanje glede sredstev za delo.
 • Svetovanje glede opremljanja delovnega mesta.
 • Izvaja ocenjevanje tveganja za posamezna delovna mesta.
 • Izvaja meritve toplotnih razmer, osvetljenosti, prahu, hrupa idr.
 • Pregleduje in ocenjuje delovno opremo.
 • Izvaja notranji pregled nad ukrepi varnosti pri delu.
 • Sestavlja in implementira Navodila za varno delo.
 • Pripravlja poročila za delodajalca glede zdravstvenega stanje in poškodb pri delu pri delodajalcu.
 • Usposablja delavce za varno delo.

Vir:Projekt-varnost.si‎

Poskrbite za vašo varnost pri delu.

Pokličite nas na Intellegos d.o.o., tel: 031 348 414 Tina Kramberger ali nam pišite na mail: tina@detektivska-agencija.si