NOVICA!!!

10. 06. 2008


Obveščamo vas, da so pričeli z izvajanjem Programa vavčerskega svetovanja in usposabljanja.  
Seznam vstopnih točk VEM, ki izvajajo Program vavčerskega svetovanja in usposabljanja najdete tuOSNOVNE INFORMACIJE O PROGRAMU

Namen programa vavčerskega svetovanja je spodbuditi podjetnike h koriščenju zunanjih strokovnjakov, s pomočjo katerih lahko pridobijo dodatna znanja in sposobnost samostojnega reševanja problemov ali izkoriščanja podjetniških priložnosti. Posledično se s pomočjo programa povečuje število dinamičnih, rastočih malih in srednje velikih podjetij, ohranja se obstoječa in obenem odpira nova delovna mesta ter spodbuja samozaposlitev.

KAJ MI PROGRAM PONUJA?

Delujoča podjetja lahko koristijo subvencije v višini do 50 % neto vrednosti upravičenih stroškov svetovanja, vendar največ do 4.000,00 EUR v obdobju trajanja pogodbe.

Potencialni podjetniki lahko koristijo subvencije v višini do 100 % vrednosti upravičenih stroškov svetovanja, vendar največ do 1.500,00 EUR v obdobju trajanja pogodbe, pod pogojem, da se v roku 12 mesecev samozaposli oz. v samostojni dejavnosti odpre vsaj eno novo delovno mesto .

KATERI SO UPRAVIČENI STROŠKI ZA SUBVENCIJO ?

  • stroški svetovanja s področja poslovnih funkcij podjetja
  • stroški svetovanja pri pripravi razvojnih programov, projektov in poslovnih načrtov
  • stroški svetovanja glede primernosti izbrane statusne oblike podjetja.

KAKO SE VKLJUČIM ?

Pri vstopnih točkah VEM na lokalni ravni:

  • povprašajte po svetovalcu-organizatorju, ki je usposobljen za opravljanje nalog izvajanja programa,
  • z njim opravite uvodni svetovalni intervju, v katerem svetovalec-organizator preveri, ali izpolnjujete kriterije za vključitev v program in ugotovi, katere vrste svetovanja boste potrebovali,
  • po podpisu pogobe o vključitvi lahko koristite storitve podjetniških svetovalcev tako, da pri svetovalcu-organizatorju za vsako posamezno svetovanje naročite vavčer.
  • vavčer lahko naročite samo na podlagi predhodno pridobljene pisne ponudbe za svetovanje,
  • po opravljeni svetovalni storitvi s svetovalcem potrdita vavčer (podpis in žig), ki je potreben za izplačilo subvencije.

KONTAKTI

Špela Vilfan, tel: 01 5309 802, elektronski naslov: spela.vilfan@japti.si
Vlasta Selšek, tel: 01 5309 801, elektronski naslov: vlasta.selsek@japti.si

Vir:JAPTI