Vezane vloge so finančni produkti, ki jih nudijo banke in druge finančne institucije. Gre namreč za naložbo s fiksno obrestno mero in datumom zapadlosti.

Se odločate za vezano vlogo pri banki?

Z vezanimi vlogami trgujejo banke na sekundarnem denarnem trgu. Posledično zanje izdajajo certifikate, saj želijo pridobiti sredstva, katera vlagatelji vežejo za določeno referenčno obdobje. Po njihovem preteku prejmemo glavnico in natečene (fiksne) obresti. Tržna cena za vezane vloge je odvisna od donosnosti, ki je določena z dnevom zapadlosti.

VIR: DATA

povezava: http://kulturnadediscina.si/