Od 11. 7. pa do 30. septembra 2020, je po ZIUPDV delodajalec ponovno upravičen do povračila nadomestila plače delavcu za čas odrejene karantene. To velja le v primeru, da delavcu ne more organizirati dela na domu. 

Upravičen delodajalec

Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela, lahko uveljavlja le delodajalec, ki izjavi, da delavcu ne more organizirati dela na domu (13. člen ZIUPDV). Če je narava oziroma vrsta dela delavca taka, da mu delodajalec v času odrejene karantene lahko organizira delo na domu, ni upravičen do povračila nadomestila plače. Izjava delodajalca, da delavcu ne more organizirati dela na domu, je priloga k vlogi, ki jo vloži na zavodu za zaposlovanje.

Delodajalec pa tudi ni upravičen do povračila nadomestila plače v primeru, ko je bila delavcu odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je bila v času njegovega odhoda na rdečem seznamu (15/5 ZIUPDV).

Nadomestilo plače

Delavcu pripada nadomestilo plače za celotno obdobje, za katero mu je bila odrejena karantena (14. člen ZIUPDV) le, če mu delodajalec ne more organizirati dela na domu in če ni odšel v državo, ki je bila v trenutku njegovega odhoda na rdečem seznamu (15/5 ZIUPDV). Velikost nadomestila plače pa je odvisna od tega, ali se je delavec odpravil v državo iz rumenega ali zelenega seznama in ali je prišel v stik z okuženo osebo na delovnem mestu ali drugje.

Več informacij: OZS;Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

VIR: https://www.ozs.si/novice/svetovanje/visina-nadomestila-place-v-casu-karantene-in-nacin-povracila-delodajalcu-5f0833ed2114e009f42a98e5