31.12.2008 Z današnjim dnem začenja veljati novela zakona o dohodnini, v skladu s katero bodo lahko samostojni podjetniki že pri odmeri dohodnine za leto 2008 uveljavljali znižanje davčne osnove v višini 30 odstotkov investiranega zneska v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva. Doslej je ta olajšava znašala 20 odstotkov investicije.
Hkrati se ukinja omejitev v absolutnem znesku, tako da bo olajšavo mogoče izkoristi vse do višine davčne osnove – in ne več le do po 10.000 evrov v dveh zaporednih letih -, in sicer še v petih letih po letu vlaganja. Da bo zavezanec lahko uveljavljal omenjeno olajšavo, mu ne bo treba več za polni delovni čas zaposlovati vsaj enega delavca. Investicijska olajšava se zvišuje tudi za kmete.

Vlada podpira zvišanje investicijskih olajšav za najmanjše, da bi jim tako olajšali prehod skozi prvega pol leta, ko bo verjetno recesijski pritisk še trajal, je ob sprejemanju novele zakona v DZ povedal finančni minister Franc Križanič.

Predvidoma že za januar je Križanič napovedal nov paket ukrepov, s katerim bodo podobne olajšave uvedli tudi za nekatere družbe z omejeno odgovornostjo. Če bi želeli zvišati investicijske olajšave za celotno gospodarstvo in še znižati splošno davčno stopnjo pri davku od dohodkov pravnih oseb, pa bi potrebovali 400 milijonov evrov, a bi bili s tem po Križaničevih besedah vsi ostali ukrepi neizvedljivi.

Paket ukrepov vlade za blažitev posledic finančne krize je vreden 800 milijonov evrov, vanj pa poleg sprememb pri dohodnini med drugim sodijo še spremembe pri določitvi višine akontacij davka od dohodkov pravnih oseb. Novela zakona o davčnem postopku, ki prav tako začenja veljati danes, določa, da se bo pri določitvi višine akontacij davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2009 upoštevala stopnja davka, ki bo veljala prihodnje leto – to je 21 odstotkov – in ne letošnja, ko znaša 22 odstotkov. Zavezanci za ta davek bodo tako lahko prihodnje leto plačevali akontacije v zmanjšani višini.

Z novelo zakona o davčnem postopku se poleg tega na novo določa odpis davka pri stečajih in prisilnih poravnavah, uvaja osebno vročanje odločb v določenih primerih, davčna uprava pa zavezancem, katerih dohodki v posameznem letu ne presegajo zneska splošne olajšave, ne bo več izstavila informativnega izračuna dohodnine.

Vir:JAPTI