Objavljeno: STA, 20. 11. 2014, www.sta.si

NOVO:  Posebna ekskluzivna ponudba…

Virtualna pisarna   klikni:   mojapisarna.si

Vlada je sprejela predlog novele zakona o davčnem postopku, ki v okviru boja proti sivi ekonomiji zahteva dosledno izdajo računov za opravljeni promet blaga in storitev. Zavezanci, ki za izdajo računov ne uporabljajo računalniškega programa, bodo morali kupiti vezano knjigo računov, pred tem potrjeno pri davčnemu organu.

S predlogom novele zakona se povečuje preglednost poslovanja z gotovino in s tem zmanjšujejo možnosti neplačevanja davkov, so novost, ki bo za zavezance obvezna od 31. januarja 2015.

Zdaj je preglednost in sledljivost podatkov že zagotovljena v primerih, ko zavezanci izdajajo račune z uporabo računalniških programov in elektronskih naprav. S predlogom novele zakona pa bo ta cilj dosežen tudi v primerih, ko zavezanci izdajo račune brez uporabe računalniškega programa oz. elektronske naprave.

V teh primerih bo davčni zavezanec lahko izdal račun za opravljeno dobavo blaga oz. storitev z uporabo vezane knjige računov. Te bo mogoče kupiti v prosti prodaji, evidenco o njih pa bo po posameznem zavezancu vodila Finančna uprava RS.

DZ naj bi novelo zakona potrdil še letos, da bodo njene določbe z izjemo obveznosti uporabe vezane knjige računov veljale že od 1. januarja 2015.

Po predlogu se bo tudi za fizične osebe – tako kot velja že za pravne in druge osebe, samostojne podjetnike posameznike, posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravne in druge državne organe in organe samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilce javnih pooblastil – določila obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune.

Poslovanje poslovnih subjektov in fizičnih oseb prek transakcijskih računov davčnemu organu zagotavlja učinkovitejše pobiranje davkov. To še zlasti velja za finančno preiskavo, finančni nadzor in davčno izvršbo.

Ob tem bo imel finančni minister možnost, da s podzakonskim predpisom določi, za katere izjeme obveznost nakazovanja na transakcijske račune ne velja.

Nadalje predlog novele zakona določa, da se odločbe, s katerimi se zavezancem omogoča obročno plačevanje davka, vročajo z navadno vročitvijo. Pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, bo Finančna uprava RS po novem vročala dokumente preko svojega informacijskega sistema, fizičnim osebam pa le v primeru, da se bodo v ta sistem prijavili.

V skladu z ameriškim zakonom o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini bodo finančne institucije dolžne poročati slovenskim davčnim organom informacije o strankah, ki bodo opredeljene kot ameriški davčni zavezanci. Te informacije pa bodo nato sporočene ameriški davčni upravi.

V zvezi z novim sistemom vrednotnic pa se z novelo zakona uvaja specifičen sistem plačevanja prispevkov za socialno varnost.