Vlada RS je na današnji seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju in ga bo predložila Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.

Predlog zakona vsebuje rešitve usmerjene v pospešitev in hitrejši zaključek izvršilnih postopkov, izboljšanje ureditve nepremičninske izvršbe za pospešitev postopka in doseganja boljše realizacije prodaje nepremičnin ter preglednejši in hitrejši postopek izvršbe na nepremično, ki je obremenjena z zemljiškim dolgom. S predlogom zakona se razbremenjujejo tudi izvršilni sodniki s tem, da se dodajajo nova samostojna opravila strokovnim sodelavcem in spreminja področje imenovanja, odgovornosti in delovanja izvršiteljev.

Najpomembnejše rešitve, ki jih novela prinaša za izboljšanje stanja izvršbe na nepremičnine so nova možnost prodaje na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb, sodniku je dana možnost, da je izklicna cena na prvi javni dražbi 70% (in ne več 100%), ukinja se tretja javna dražba, spreminjajo se določbe, ki urejajo institut varščine, ukinja se pravno sredstvo pritožbe zoper sklep o domiku, novela ureja poseben oklicni postopek, kadar je nepremičnina obremenjena z zemljiškim dolgom in ureja možnost prodaje nepremičnine kot celote, če gre za izvršbo na solastniški delež.

Rešitve, ki na splošno zasledujejo pospešitev in hitrejši zaključek izvršilnih postopkov pa so spremembe ureditve odlogov izvršbe, še posebej na predlog upnika, saj veljavna ureditev dopušča popolnoma odprto možnost odloga izvršbe na predlog upnika, kar podaljšuje postopke izvršbe, z novelo je predvidena rezbremenitev sodnikov manj pomembnih opravil, širijo se primeri ustavitve izvršbe, ko ni nikakršnih izgledov za njen uspeh, določa pa se tudi avtomatiziran izračun in e-vročitev naloga za plačilo sodne takse, kjer je to mogoče.

Vir: MP