07.11.2008

Vlada RS je na redni seji 6. novembra sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o dohodnini. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakonov na bi se olajšal položaj gospodarstva v razmerah svetovne finančne krize in vzpodbujal nadaljnji gospodarski razvoj v spremenjenih razmerah.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb naj bi dodatno zmanjšal splošne davčne stopnje za obdavčitev dohodkov pravnih oseb, ki bi, če bodo predlog sprejeli "novi" poslanci v Državnem zboru RS, za leto 2008 znašala 20% od davčne osnove (po sedaj veljavnem zakonu znaša 22%), za leto 2009 19% od davčne osnove (po sedaj veljavnem zakonu 21%) in za leto 2010 in za vsa nadaljnja leta 18% (po sedaj veljavnem zakonu 20% od davčne osnove).

Predlog sprememb in dopolnitev zakona o davku od dohodkov pravnih oseb predvideva tudi povišanje t.i. investicijske olajšave. Trenutno investicijska olajšava znaša 20% investiranega zneska, vendar ne več kot 10.000 evrov dve zaporedni leti. S predlogom zakona naj bi se investicijska olajšava povečala na 30% investiranega zneska, hkrati pa bi se ukinila tudi omejitev v absolutnem znesku.

Kot dodaten ukrep je v predlogu zakona predviden še ukrep povišanja davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, kjer se predlaga, da se sedanja olajšava v višini 20% dvigne na 40% zneska vlaganj v raziskave in razvoj. Poleg povišanja osnovne davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj ostaja v veljavi tudi dodatna davčna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj na območjih, kjer je bruto domači proizvod na prebivalca nižji od povprečja (dodatno 10 oziroma 20%).

S predlogom Zakona o dopolniti Zakona o dohodnini se navedene spremembe investicijske olajšave in olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj ter dodatne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj "dodeljujejo" tudi samostojnim podjetnikom, predlaga pa se tudi povečanje olajšave za investicije na kmetijskih gospodarstvih.

Vir:Inštitut za javne finance