Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – skrajšani postopek

Vir: Urad vlade za komuniciranje