Dne 1.1.2008 je začel veljati Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Ur. List 121/2007), ki ureja:

 • vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in predlogi za nasprotno izvršbo pošljejo na predpisanih obrazcih,
 • vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo obdelujejo v informacijskem sistemu avtomatizirano in potek tega postopka,
 • vsebino in obliko obrazcev predlogov za izvršbo in predlogov za nasprotno izvršbo.

Načini vlaganja

Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine se na predpisanem obrazcu lahko vloži elektronsko. Pred oddajo predloga se morajo upniki zgolj predhodno registrirati na spletni strani sodišča https://covl.sodisce.si ali v papirni obliki na Okrajno sodišče v Ljubljani, Centralni oddelek za verodostojno listino, Zaloška 59, Ljubljana (CoVL).

   a) Upnik lahko vloži predlog za izvršbo z izpolnitvijo pametnega obrazca ali z uvozom podatkov iz datoteke po strukturi, ki jo določi in na svoji spletni strani vsakokrat objavi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

  Pogoji:

    Upnik na spletni strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije predhodno pridobi uporabniško ime in geslo za vstop in vlaganje predlogov za izvršbo v elektronski obliki. Pogoj za pridobitev uporabniškega imena je, da ima upnik elektronski naslov, na katerega mu informacijski sistem po prijavi pošlje uporabniško ime, upnik pa nato sam določi geslo.

   b) Upnik lahko naenkrat vloži tudi večje število predlogov za izvršbo (paket predlogov) na podlagi servisa za generiranje paketa, ali iz svoje zaledne aplikacije.

  Pogoji:

    Upnik na Ministrstvu za pravosodje predhodno pridobi posebno dovoljenje za pošiljanje vlog in drugih pisanj sodišču po elektronski poti. Pogoj za pridobitev dovoljenja je, da ima upnik kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga po izdanem dovoljenju izroči CIF-u.

  2. Papirno vlaganje

   Upnik lahko na spletni strani izpolni obrazec, ga natisne in po pošti pošlje sodišču, lahko pa natisne tudi prazen obrazec, ki ga izpolni ročno.

Plačilo takse

Višina sodne takse

Sodna taksa se lahko plača:

 • s sodnimi kolki, ki se prilepijo na za to določeno mesto na obrazcu
 • z gotovino;
 • z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi inštrumenti (npr. kreditna kartica, mobilna telefonija, elektronski denar).

Upnik, ki je po zakonu oproščen plačila sodne takse, se mora vpisati na seznam oseb, ki so po zakonu oproščene plačila sodne takse, ki ga na podlagi matičnih številk vodi CoVL.

Sodna taksa se plača z navedbo sklicne številke, ki je na obrazcu predloga za izvršbo, zato ni treba prilagati potrdila o plačilu. Če pri plačilu sodne takse sklicna številka ni navedena, se šteje, da taksa ni bila plačana.

Številka računa za plačilo sodne takse za pravne osebe in s.p. je: 0110 0845 0100 713.

Številka računa za plačilo sodne takse za fizične osebe je: 0110 0845 0100 810.

Dostopnost sistema

 • Predloge za izvršbo na podlagi verodostojne listine lahko oddajate od 8h do 20h vsak delovni dan. V času od 20h do 8h ter ob praznikih, sobotah in nedeljah je sistem zaprt zaradi vzdrževanja.

Zanimivo še:  Izvršba na podlagi verodostojne listine