Od danes, 12. junija, lahko oddate vlogo za delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUOOPE).

Subvencija za skrajšani polni delovni čas je namenjena ohranitvi delovnih mest z dodelitvijo pomoči podjetjem, ki zaposlenim začasno ne morejo zagotavljati dela iz poslovnih razlogov.

Delodajalci lahko zaposlenemu, s katerim imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, pisno odredijo delo s skrajšanim delovnim časom v obdobju od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020. Skrajšani delovni čas pomeni delo vsaj za polovični delovni čas (20 ur na teden).

Še pred oddajo vloge za pridobitev subvencije imajo delodajalci zakonsko obveznost, da Zavodu v 3 delovnih dneh od takrat, ko zaposlenim odredijo delo s skrajšanim delovnim časom, pošljejo obvestilo po elektronski pošti na naslov: obvestilacas@ess.gov.si.

Obvestilo naj vsebuje naslednje podatke: naziv in MŠO delodajalca, število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, in datum odreditve takšnega dela. Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za pridobitev subvencije.

Vlogo za pridobitev subvencije lahko predložite v elektronski obliki na portalu za delodajalce, v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Pred prvo uporabo portala se registrirajte.

Če izpolnjujete vse zakonske pogoje, bo Zavod o popolni vlogi odločil v 15 dneh. Izdali vam bodo sklep o dodelitvi subvencije in z vami sklenili pogodbo o subvencioniranju. V njej bo določeno, na kakšen način boste uveljavljali subvencijo za posamezen mesec.

Subvencija za zaposlenega mesečno znaša:

  • 448 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 20 do 24 ur na teden,
  • 336 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 25 d  29 ur na teden,
  • 224 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 30 do 34 ur na teden,
  • 112 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas 35 ur na teden.

Več informacij: ZRSZ

VIR: http:// https://www.ozs.si/novice/svetovanje/vloga-za-delno-subvencioniranje-skrajsanega-delovnega-casa-je-na-voljo-5ee36d3c2114e026f9991e85