PRIJAVA ŠKODE – VLOGA ZA HUMANITARNO POMOČ


Vloga je namenjena zbiranju informacij o povzročeni škodi na objektih in premičninah v lastni fizičnih oseb (gospodinjstva). Podatki, ki naj bodo resnični in točni, bodo uporabljeni izključno kot osnova za odločitev posebne komisije o višini in vrsti humanitarne pomoči.

VLOGA