Obrtnik, 11.07.2011

ZZZS še sme odločati 
o prispevkih

Zavod za zdravstveno varstvo (ZZZS) še vedno odloča o prispevkih s svojega področja. Pri tem upošteva pravilnik o odpisu, obročnem plačilu in odlogu plačila dolga iz prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Če ste zaradi začasne plačilne neznožnosti v likvidnostnih težavah, lahko ponovno zaprostie za eno od zgoraj naštetih možnosti plačaevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

vlogazzzs