KDO predloži vlogo

Vlogo za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka lahko predloži fizična oseba, pa tudi samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ampak samo za davke, ki se ne nanašajo na opravljanje dejavnosti.

Vlogo za odlog ali obročno plačilo davka vloži pravna oseba oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. 

 

KJE predložiti vlogo

 

Vlogo zavezanec vloži pri davčnem uradu, praviloma pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register.

 

OBRAZEC vloge za fizične osebe je v  več