Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2008 (1. 12. 2008)

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2008

Na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2008 (Uradni list RS, št. 119/08) in zakonov o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini – ZDoh- 2A (Uradni list RS, št. 10/08) in ZDoh – 2B (Uradni list RS, št. 78/08).


Stopnje dohodnine za davčno leto 2008:

Če znaša neto letna
davčna osnova v eurih

Znaša dohodnina v eurih

Nad

Do

 

   

 

7.187,60

 

     16 %

7.187,60

14.375,20

1.150,02

  + 27 %   nad 7.187,60

14.375,20

 

3.090,67

  + 41 %   nad 14.375,20

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec,

se za davčno leto 2008 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:

 

Če znaša neto mesečna
davčna osnova v eurih

Znaša dohodnina v eurih

Nad

Do

 

 

 

598,97

 

     16 %

598,97

1.197,93

95,84

  + 27 %   nad 598,97

1.197,93

 

257,56

  + 41 %   nad 1.197,93

Davčne olajšave:


1. Splošna olajšava


Z upoštevanjem določb ZDoh- 2A in ZDoh – 2B je višina skupne splošne olajšave odvisna

od višine skupnega dohodka v letu 2008:

Če znaša skupni dohodek v eurih

Znaša splošna olajšava v eurih

Nad

Do

 

 

8.300,00

4.959,60

8.300,00

9.600,00

3.959,60

9.600,00

 

2.959,60


Od dneva uveljavitve ZDoh-2B, to je od 31. 7. 2008, se pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja upošteva:

Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v eurih

Znaša splošna olajšava v eurih

Nad

Do

 

 

691,67

413,30

691,67

800,00

329,97

800,00

 

246,63


Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava se davčna osnova zmanjša za 246,63 eura.


3. Posebna osebna olajšava

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta znaša 2.959,60 eura.


4. Posebna olajšava

    • za vzdrževane otroke

 

Letna olajšava v eurih

Mesečna olajšava v eurih

Za prvega vzdrževanega otroka

2.183,76

181,98

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

7.912,70

659,39

Za drugega vzdrževanega otroka

2.374,02

197,83

Za tretjega vzdrževanega otroka

3.959,52

329,96

Za četrtega vzdrževanega otroka

5.545,02

462,08

Za petega vzdrževanega otroka

7.130,52

594,21

    • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana

Letna olajšava v eurih

Mesečna olajšava v eurih

2.183,76

181,98


5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje – do 2.526,23 eurov letno.


Vir:DURS