Skip to main content Skip to search

Vloga za znižanje plačila za vrtec

Vloga za znižanje plačila za vrtec

Naš računovodski servis vas obvešča, da je rok za oddajo vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2008 in sicer za otroke, ki so že vključeni v vrtec. Vloge je potrebno oddati do vključno 15.11.2007 na veljavnem, v celoti izpolnjenem obrazcu (VRT/1).

Vloge (Obr. 1,82 VRT/1) lahko dobite v knjigarnah ali na internetu.


Obrazec na internetu

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vloga za znižanje plačila za vrtec

Naš računovodski servis vas obvešča, da je rok za oddajo vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2008 in sicer za otroke, ki so že vključeni v vrtec. Vloge je potrebno oddati do vključno 15.11.2007 na veljavnem, v celoti izpolnjenem obrazcu (VRT/1).

Vloge (Obr. 1,82 VRT/1) lahko dobite v knjigarnah ali na internetu.


Obrazec na internetu

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.