Obveščamo vse starše, ki imajo svoje otroke vključene v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna, da v centru za socialno delo pravočasno, v mesecu decembru vložijo vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2014.

 

Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta, vendar najdlje do konca koledarskega leta. Zato vas posebej obveščamo, da je vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2014 mogoče oddati od 1. decembra 2013 naprej. Vloge so dostopne na spletni strani MDDSZ (www.mddsz.gov.si) in na spletni strani CSD M. Sobota (www.csd-ms.si). Vloge lahko oddate osebno, po pošti ali v elektronski obliki.

 

Vir: MDDSZ