Takšna je situacija v Avstriji

Splošno

Vodnik za delavce migrante iz Slovenije v Avstiji 

Kje se plačujejo davki?

Osebe plačujejo praviloma davke v tisti državi pogodbenici, kjer so rezidenti (kjer imajo svoje stalno prebivališče, običajno bivališče). Dohodki iz odvisnega delovnega razmerja delavcev migrantov/delavk migrantk, ki so v odvisnem delovnem razmerju v drugi državi pogodbenici, se tam tudi obdavčujejo (“načelo kraja pridobitne dejavnosti”).

Če ste na primer rezident Avstrije in ste v Sloveniji zaposleni v odvisnem delovnem razmerju, se dohodki iz pridobitne dejavnosti obdavčijo v Sloveniji. Tudi če ostane Avstrija vaša rezidentna država, se delo izvaja dejansko v Sloveniji.

Toda naslednji primer predstavlja izjemo od načela kraja pridobitne dejavnosti (“klavzula za monterje”):

Do obdavčenja prihodkov iz zaposlitve v odvisnem delovnem razmerju prihaja v državi pogodbenici, v kateri ste rezident,

  • če delodajalec/delodajalka ni rezident druge države pogodbenice;
  • če nima obratovalnice ali stalnega obrata v drugi državi pogodbenici, ki nosi stroške;
  • in pridobitna dejavnost ne traja dlje kot 183 dni v davčnem letu (koledarskem letu), torej se opravlja le začasno. Za obračun 183 dni se uporabljajo dnevi, ko je bila oseba fizično prisotna.

Vodnik za delavce migrante iz Slovenije v Avstiji (1)Denimo, da je delojemalec/delojemalka rezident Avstrije in je zaposlen/zaposlena v podjetju, ki ima svoj sedež v Avstriji. To podjetje napoti delavca/delavko začasno (manj kot 183 dni v davčnem letu) v Slovenijo. Podjetje v Sloveniji nima stalne obratovalnice, niti stalnih objektov podjetja. V tem primeru se dohodek delojemalca/delojemalke obdavči v Avstriji.

Tudi dobički, ki jih ustvari oseba, ki prebiva v eni državi pogodbenici, iz prodaje nepremičnega premoženja, (npr. prodaja zemljišč, prihodki iz kmetijske in gozdarske dejavnosti, dohodki iz obrtne dejavnosti, dobički iz odtujitve obratnega premoženja) v drugi državi pogodbenici, se smejo obdavčevati v drugi državi pogodbenici. Enako velja za prihodke iz dajanja v najem in zakup.

Vir:AMS