Davčna uprava Republike Slovenije daje napotke davčnim delavcem za lažje razumevanje davčnih predpisov in enako obravnavo davčnih zavezancev v obliki pojasnil.

 

Splošna pojasnila:

Davčna številka komitenta

 

Pojasnilo DURS, št. 499-04-10018/2005-1, 29. 9. 2005

 

V zvezi z davčno številko komitenta zavezanec sprašuje:

  1. ali je dovoljeno izplačati komitentu, za katerega nima davčne številke, obresti oziroma sredstva, ki jih ima na računih,
  2. ali mora nerezident pridobiti slovensko davčno številko,
  3. ali zadostuje davčna številka, ki jo je pridobil v domači državi.

V zvezi z vprašanji pojasnjujemo, da Zakon o davčnem postopku – ZDavP-1 (Uradni list RS, št. 25/05-UPB1 in 56-skl. US) v drugem odstavku 66. člena določa, da mora fizična oseba predložiti svojo davčno številko izplačevalcu dohodkov v vseh primerih, ko prejema dohodke, ne glede na to, v kakšni obliki jih pridobi, drugače se ji dohodki ne smejo izplačati. V skladu s 43. členom Zakona o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 17/05-UPB1 in 59/05-odl. US) morajo predložiti prijavo za vpis v davčni register osebe, ki nimajo v Republiki Sloveniji niti začasnega prebivališča, pa dosegajo na njenem območju obdavčljive dohodke. Prijavo za vpis v davčni register morajo predložiti pri davčnem uradu, kjer ima sedež izplačevalec dohodkov.

 

Iz navedenega izhaja, da se morajo tudi nerezidenti, ki na območju Republike Slovenije dosegajo obdavčljive dohodke, vpisati v davčni register in predložiti davčno številko izplačevalcu dohodka. V nasprotnem primeru izplačevalcu ni dovoljeno izplačati dohodka, za izplačilo pa ne zadostuje davčna številka, ki jo je pridobil v matični državi.


2502 Maribor

 

Titova c. 10
2502 Maribor

 

Tel: (02) 235-65-00,
Faks: (02) 235-65-05
E-pošta: gp.durs-mb(at)gov.si

 

Direktor: Marjan Špilar

 

Davčni urad Maribor obsega območja upravnih enot Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše in Slovenska Bistrica

Uradne ure
ponedeljek od 8.00 – 12.00 ure in od 13.00 – 15.00 ure
torek od 8.00 – 12.00 ure in od 13.00 – 15.00 ure
sreda od 8.00 – 12.00 ure in od 13.00 – 18.00 ure
petek od 8.00 – 13.00 ure
sobota od 8.00 – 12.00 ure (vsako prvo soboto v mesecu oziroma drugo soboto, če pride prva na državni praznik ali drug z zakonom določen dela prost dan)

Enak razpored velja tudi za uradne ure po telefonu. Informacije po telefonu dobijo zavezanci na tel. št.: (02) 235-68-00. Pisna vprašanja naslovijo zavezanci na poštni ali elektronski naslov davčnega urada: gp.durs-mb(at)gov.si.

 

Glavna pisarna sprejema pisne vloge (zahteve, obrazce – napovedi in obračune, predloge, prijave, prošnje, pritožbe, ugovore in druga dejanja):
ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 – 15.00
sreda od 8.00 – 18.00
petek od 8.00 – 13.00

sobota, ko se ta šteje kot poslovni dan, od 8.00 – 12.00 ure