Odgovori na nekatera vprašanja glede izpolnjevanja obrazca DDV-O


To pojasnilo je pripravljeno zaradi večjega števila vprašanj davčnih zavezancev v zvezi z izpolnjevanjem novega obrazca DDV-O in podrobnejše razlage navodila za izpolnjevanja novega obrazca DDV-O. Poudarjamo, da se vsebina pri izpolnjevanju novega obrazca DDV-O v primerjavi z obrazcem, ki je bil v veljavi do zadnjega davčnega obdobja leta 2007, razen ene izjeme, ki jo navajamo pod točko 1., ni spremenila.

Neobdavčljive dobave blaga in storitev, ki se ne vpisujejo v obrazec DDV-O in so navedene v navodilu med posebnostmi in opozorili za izpolnjevanje polja 11

Neobdavčljive dobave kot so navedene v navodilu za izpolnjevanje polja 11 obrazca, so dobave, ki ne predstavljajo dobav iz 3. člena ZDDV-1 in dobave, katerih kraj dobave je izven Slovenije. Med slednje se upoštevajo primeroma dobave storitev, pri katerih je kraj obdavčitve zunaj Slovenije na podlagi določb 25. do 29. člena ZDDV-1. Storitve, ki ustrezajo temu določilu in se ne vpisujejo v obrazec DDV-O, so na primer storitve prevoza blaga znotraj EU, pri katerih slovenski prevoznik na podlagi predložitve ID številke za namene DDV iz druge države članice EU na izdanem računu ne obračuna DDV, ampak se obdavčitev prenese v to drugo državo.

Prav tako se v obrazec DDV-O ne vpisujejo dobave blaga, ki ga je slovenski davčni zavezanec nabavil na območju druge države in je zato kraj obdavčitve izven Slovenije (nakup in prodaja sta izvedena v tretjih državah ali na primer nakup in prodaja sta izvedena znotraj EU na ozemlju iste države članice).
VIR:Durs-Odgovori in vprašanja:
Obdobje, v katerem se vpisuje v obrazec DDV-O pridobitev blaga znotraj Skupnosti
Vpisovanje obresti od kreditov, posojil in depozitov v obrazec DDV-O
Vpisovanje nakupov in prodaj delnic, deležev, obveznic in drugih vrednostnih papirjev v obrazec DDV-O
Vpis bančne provizije v obrazec DDV-O
Zaokroževanje zneskov
Določanje davčnega obdobja
Podlaga za vpis izvoza blaga v polje 11 obrazca DDV-O