Vračilo DDV v Sloveniji je vedno zanimiva tema tako za slovenska podjetja, kot tudi za tuja, ki v Sloveniji opravljajo dejavnost. Naši sodelavci v računovodskem servisu dnevno odgovarjajo strankam o pravicah in pogojih za vračilo DDV, zato vam podajajmo nekaj primerov iz prakse.

Pravico do vračila DDV imajo:

  • slovenska podjetja. To so podjetja, ki imajo v Sloveniji veljavno identifikacijsko številko (v nadaljevanju ID) za namene DDV, torej so vpisana v register DDV zavezancev.
  • tuja podjetja, ki imajo prav tako veljavno identifikacijsko številko za namene DDV v Sloveniji.
  • tuja podjetja, ki nimajo v Sloveniji veljavne ID številke za namene DDV. Imajo pa jo v svoji državi (EU) in so v Sloveniji plačali DDV za blago in storitve, ki so jih uporabili za svoje obdavčljive transakcije.
  • fizične osebe, tujci (ne EU), ki odpeljejo blago, ki so ga kupili v Sloveniji, v svojo državo (izven Slo in izven EU).

Vračilo DDV – zavezancem za DDV v Sloveniji

Pravila glede vračila DDV so enaka tako za slovenska podjetja kot tuja podjetja, če imajo vsi veljavno ID številko za DDV namene. Oboji mesečno, ali trimesečno oddajajo obračun DDV. Na obračunu se prikazujejo obdavčljive transakcije o dobavi (prodaji) in nabavi blaga ali storitev. Poroča se tudi o višini DDV po posameznih stopnjah ter o dobavah in nabavah znotraj EU držav članic.

Več informacij: DATA

VIR: https://data.si/blog/vracilo-ddv-primeri/