Vračilo dohodnine 2019 boste zavezanci prejeli do srede, 29.7.2020.

FURS je 17.7. 2020 že nakazal preplačano dohodnino zavezancem, ki so uveljavljali vzdrževane družinske člane. Kaj pa vi? Ste preverili ali je informativni izračun, ki ste ga prejeli pravilen?

Rok za vračilo dohodnine 2019 je 29.7.2020!

Spomnimo, v sredo, 29. julija 2020 je tudi rok, do katerega morajo zavezanci, ki jim to pripada, na TRR dobiti povrnjeno dohodnino.

29.7. – Rok za vračilo dohodnine 2019 in doplačilo dohodnine 2019

Za fizične osebe, ki so hkrati davčni zavezanci, velja, da lahko zaprosijo za obročno odplačilo davčnih obveznosti. Gre za enostaven in hiter način odplačevanja davkov, lahko pa zaprosite za odplačilo v treh mesečnih obrokih. Finančna uprava RS lahko upravičenim zavezancem odobri tudi odpis ali odlog odplačila davčnih obveznosti.

Kdaj pa bo zadnje vračilo dohodnine 2019?

FURS je 30. 6. 2020 odposlal še 69.087 informativnih izračunov dohodnine za leto 2019. Informativni izračun so prejele predvsem fizične osebe z dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

Ste ob pregledu ugotovili, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je vaša davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena? V tem primeru morate ugovor podati najkasneje do 30.7.2020. V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 EUR do 400 EUR. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancem izdal dohodninsko odločbo.

Več informacij: DATA

VIR: https://data.si/blog/vracilo-dohodnine-2019/