Carinska uprava RS na podlagi Zakona o trošarinah – ZTro zbira zahtevke za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije. Vračilo se priznava za dejansko porabo goriva, nabavljenega v RS, vendar največ do normativne porabe – ta pa se določi glede na površino obdelanih kmetijskih in gozdnih zemljišč.


V preteklih letih je Davčna uprava RS za namene reševanja zahtev za vračila trošarine izdajala potrdila o evidentirani površini kmetijskih in gozdnih zemljišč posameznih lastnikov oziroma uporabnikov teh površin. Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, je namreč določal, da se kot površino zemljišč v uporabi upošteva površine zemljišč, kot so evidentirane pri davčnem organu.


V letošnjem letu pa je bil Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, spremenjen, tako da se za ugotovitev upravičenosti zahtevkov za vračilo trošarine po novem upoštevajo površine zemljišč, kot so evidentirane v registru kmetijskih gospodarstev na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (evidenca GERK). Izjema od tega pravila so samo podatki o površinah pod katastrsko kulturo gozd. Ti podatki se še vedno zajemajo iz davčnih evidenc.


Carinska uprava RS bo v skladu z novim pravilnikom podatke, potrebne za rešitev zahtevkov za vračilo trošarine, pridobila po uradni dolžnosti od Davčne uprave RS (za gozdove) in od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (za ostale površine).


Zavezance, ki bodo vložili zahtevke za vračilo trošarine, obveščamo, da jim na davčnih izpostavah ni več potrebno pridobivati potrdil o evidentirani površini zemljišč, saj bodo podatki o površini gozdov zavezancev posredovani direktno na Carinsko upravo RS.

Povezava na Durs