Osnovni namen portala e-VEM je zagotoviti ustrezno informacijsko podporo bodočemu samostojnemu podjetniku posamezniku, katera mu omogoča v najkrajšem možnem času pridobiti možnost izvajanja dejavnosti. Ko ima podjetnik dejavnost registrirano, mu storitve portala omogočajo sporočanje sprememb podatkov podjetja ali izbris podjetnika in njegovih delov (podružnic). Storitve portala e-VEM so na voljo v podrobnem opisu storitev portala e-VEM.

Bodoči samostojni podjetnik posameznik vse postopke registracije samostojnega podjetnika lahko opravi sam preko portala e-VEM. Pri tem se podatki prenašajo po varni povezavi, s čimer je poskrbljeno za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov. Vloge, ki jih bodoči podjetnik odda preko portala, morajo biti digitalno podpisane, zato je uporaba kvalificiranega digitalnega potrdila obvezna. Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu namreč izenačuje lastnoročni podpis z elektronskim.

Bodoči samostojni podjetnik posameznik vse postopke registracije samostojnega podjetnika lahko opravi tudi z osebnim obiskom ene izmed vstopnih točk, ki se nahajajo na izpostavah AJPES (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve), upravnih enotah in krajevnih uradih, JAPTI (Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije), obrtnih zbornicah, GZS (Gospodarska zbornica Slovenije) in DURS (Davčna uprava Republike Slovenije) po Sloveniji. Svetovalci na vstopnih točkah podjetnikom lahko pomagajo tako z nasveti in izvedbo vseh postopkov.

Informacijska podpora zagotavlja enotne postopke ne glede na način vstopa bodočega podjetnika na portal. S tem je dosežena enotnost postopkov in vse informacije na enem mestu, ter informacijska podpora svetovalcem na vstopnih točkah.