Vir: Finance, 25.8.2009, www.finance.si, Avtor: Lojze Javornik

Kmalu razpis subvencij, ki bodo pomagale absolventom, da jih delodajalci spoznajo in jih po diplomi zaposlijo

V kratkem bo objavljen razpis za dva nova ukrepa za spodbujanje zaposlovanja. Prvi bo namenjen absolventom, drugi dolgotrajno brezposelnim. Ob tem smo pripravili tudi pregled že uveljavljenih ukrepov. Praviloma so namenjeni tržnim delodajalcem, če so upravičeni tudi drugi, posebej navajamo.

Z različnimi ukrepi je Zavod RS za zaposlovanje do konca junija pomagal do zaposlitve 7.449 brezposelnim. Letos je število ukrepov – in tudi sredstva za njihovo izvajanje – razširil in bo v kratkem razpisal še subvencije, s katerimi želi spodbuditi absolvente h končanju študija in zaposlitvi.

Kdo bo lahko dobil subvencijo: delodajalci iz gospodarstva in javnega sektorja, nevladne organizacije in društva.

Za kaj: za eno- do šestmesečno usposabljanje absolventa, ki bo po usposabljanju imel šest mesecev časa, da naredi diplomo in se zaposli pri delodajalcu, pri katerem se je usposabljal.

Koliko: stroški usposabljanja in dva tisoč evrov subvencije za zaposlitev diplomanta za najmanj pol leta za polni delovni čas.

Delodajalci lahko poiščejo kandidate s posredovanjem Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) v okviru projekta Kaj pa mi. Kontakt: Aleš Kramer, E-pošta: ales.kramer@studentska-org.si.

Rok za prijavo: določen bo v objavi predvidoma v petkovem uradnem listu.

Zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih

Kdo: ob tržnih tudi netržno usmerjeni izvajalci projektov socialnega vključevanja, preprečevanja diskriminacije, zagotavljanja enakih možnosti, poklicnega usmerjanja, usposabljanja in izobraževanja, kulture, razvoja podeželja in turizma, ekologije, varovanja okolja in podobno.

Za kaj: zaposlitev dolgotrajno brezposelnih po predhodnem usposabljanju.

Koliko: 15 tisoč evrov subvencije za zaposlitev za najmanj poldrugo leto za polni delovni čas.

Rok za prijavo: določen bo v objavi predvidoma v petkovem uradnem listu.

Ob napovedanih novostih ima Zavod RS za zaposlovanje še pet drugih razpisov za subvencije in razpis za javna dela. Skupno je bilo v prvem polletju v vse te programe vključenih 7.449 brezposelnih, zavod pa je zanje izplačal nad 13,5 milijona evrov.

Zaposli me

Za kaj: zaposlitev brezposelnih, starejših od 50 let, mlajših od 25 oziroma 30 let, iskalcev prve zaposlitve, tistih z osnovno ali nižjo poklicno šolo in dolgotrajno brezposelnih.

Koliko: štiri tisoč evrov za enoletno zaposlitev, osem tisoč za dve leti in več. Subvencija za dveletno zaposlitev velja za brezposelne, ki so na zavodu prijavljeni več kot 24 mesecev, vendar ne, če so vključeni v javna dela. Zavod je do konca julija prejel skoraj 2.400 vlog.

Roki za oddajo vlog: vsak zadnji petek v mesecu do septembra 2010 oziroma do razdelitve sredstev. Naslednji rok je 28. avgust.

Zaposlovanje za krajši delovni čas

Za kaj: zaposlitev brezposelne osebe za štiri ali šest ur na dan.

Koliko: pri zaposlitvi za štiri ure 1.250 evrov za zaposlitev za pol leta in 2.500 evrov za leto dni; pri zaposlitvi za šest ur pa 1.875 evrov za pol leta in 3.750 za leto dni. Zavod je do konca julija prejel več kot 1.100 vlog.

Roki za oddajo vlog: vsak zadnji petek v mesecu do junija 2010 oziroma razdelitve sredstev. Naslednji rok je 28. avgust.

Povračilo prispevkov za plače

Za kaj: zaposlitev brezposelnih, ki so v zadnjih 16 mesecih prejemali denarno socialno pomoč najmanj 12 mesecev, če jih delodajalec zaposli za polni delovni čas.

Koliko: 6.700 evrov za zaposlitev za nedoločen čas, 3.350 evrov za zaposlitev za določen čas za najmanj leto dni.

Rok za oddajo vlog: 28. oktober.

Za te subvencije je manj zanimanja: 40 vlog na prvem razpisnem roku.

Povračilo prispevkov za plače

Za kaj: za zaposlitev mlajših od 26 let, ki iščejo prvo zaposlitev in so več kot šest mesecev prijavljeni na zavodu ter imajo suficitarni poklic; mlajših od 28 let, ki so 24 mesecev prijavljeni na zavodu; starejših od 55 let, ki so več kot 12 mesecev prijavljeni na zavodu ali imajo suficitarni poklic; in brezposelnih za nadomeščanje zaposlenih na porodniškem dopustu.

Letni pregled suficitarnih in deficitarnih poklicev pripravijo območne enote Zavoda RS za zaposlovanje.

Koliko: zavod delodajalcu povrne prispevke za plače za leto dni (za tiste, ki nadomeščajo zaposlene na porodniškem dopustu, pa za ves čas nadomeščanja, vendar ne več kot 15 mesecev). Delodajalec uveljavi povračilo z vlogo, ki jo predloži po izteku zaposlitve.

Zanimanje delodajalcev je nekoliko manjše kot pri drugih ukrepih aktivne politike zaposlovanja.

Usposabljanje na delovnem mestu

Za kaj: za usposabljanje od enega do treh mesecev pod vodstvom mentorja, da delodajalec pred sklenitvijo delovnega razmerja usposobi brezposelno osebo za delo na konkretnem delovnem mestu.

Koliko: delodajalec lahko uveljavi stroške mentorja do 250 evrov na mesec ter stroške zdravniškega pregleda in zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Delovni preizkus

Za kaj: da delodajalec pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusi brezposelne na konkretnem delovnem mestu ter spozna njihovo znanje in delovne navade.

Koliko: do 250 evrov na osebo za mesec dni.

Javna dela

Precej brezposelnih je zaposlenih tudi v javnih delih, to so lokalni ali nacionalni zaposlitveni programi na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varovanja okolja, komunale, kmetijstva in podobnih dejavnosti.

Kdo: na javni razpis za izbor programov javnih del se lahko prijavijo delodajalci, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno, da delujejo nepridobitno oziroma vračajo dobiček v osnovno dejavnost. V programe javnih del se lahko vključijo dolgotrajno brezposelne osebe, brezposelni invalidi in brezposelni Romi na podlagi posebne pogodbe o zaposlitvi, ki jo sklenejo z delodajalcem oziroma izvajalcem javnih del.

Roki za oddajo vlog: vsak peti dan v mesecu do 5. oktobra 2009. Do junija je bilo v javna dela že vključenih skoraj 86 odstotkov več brezposelnih od predvidenega števila za vse leto. V pripravi je nov razpis za izbor programov javnih del za leto 2010 v razširjenem obsegu.

Več informacij o javnih razpisih in javnih povabilih Zavoda RS za zaposlovanje lahko delodajalci poiščejo na spletni strani zavoda: www.ess.gov.si v rubriki Javni razpisi.