Spremembe za občane

Po 1. juliju 2013 se potniki in vozniki, ki bodo potovali prek mejnih prehodov na slovensko-hrvaški kopenski meji, ne bodo več srečevali z uslužbenci v zelenih uniformah z napisom CARINA. Na mejnem prehodu ne bo več slišati vprašanj, kaj imate za prijavo carinski kontroli, koliko denarja nosite s seboj, ali imate ustrezne dovolilnice za vozila in dokumente za blago, ki ga prenašate ali prevažate … Ne bo več pregleda vozil, prtljage, dokumentov in blaga,  zaradi česar je morda kdo izgubil dragoceni čas, moral dodatno urediti dokumente ali celo plačati globo zaradi carinskega prekrška.

 

Za potnike in voznike bo veljala le skupna slovensko-hrvaška policijska kontrola; schengenska meja se namreč še ne bo premaknila.

 

 Spremembe za občane ob vstopu Hrvaške v EU 1. julija 2013 (178 KB)

Potovanje na Hrvaško

Zaradi odprave carinskih formalnosti pri prestopu slovensko-hrvaške meje bo potovanje na Hrvaško močno olajšano.

 

Nakupi
Potniki bodo blago, kupljeno na Hrvaškem, prinašali v Slovenijo in ostale države članice EU brez plačila dajatev (z nekaterimi omejitvami za trošarinske izdelke). Enako bo veljalo tudi v obratni smeri.

 

Ob prehodu meje s Hrvaško potnikom ne bo več treba prijaviti gotovine in drugih plačilnih sredstev, prav tako ne bo več nadzora nad prenosom hišnih živali, rastlin, živil ipd. Kljub temu bo na potovanju treba upoštevati prepovedi in omejitve glede posesti in prenosa drog, psihotropnih snovi, orožja, streliva, pirotehničnih sredstev in predmetov kulturne dediščine.

 

Vračilo DDV
Potniki s prebivališčem v EU ob nakupu blaga na Hrvaškem ne bodo več upravičeni do vračila DDV, enaka ugodnost pa bo prenehala veljati tudi za prebivalce Hrvaške ob nakupu blaga v ostalih državah članicah EU.

 

Potovanje v Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro
1. julija 2013 bo meja Hrvaške z Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro postala zunanja meja EU. Na njej se bodo opravljale vse formalnosti, povezane z vnosom in iznosom blaga v EU in iz nje. Režim ob prestopu te meje bo podoben režimu, kakršen bo do 1. julija 2013 veljal na slovensko-hrvaški meji.

Trošarinski izdelki

Pri vnosu trošarinskih izdelkov v Slovenijo iz Hrvaške (ali katerekoli druge članice EU) se trošarina ne bo plačala za določene količine trošarinskih izdelkov, če jih bo prevažala fizična oseba in bodo namenjeni njeni lastni uporabi.

 

Največje količine trošarinskih izdelkov za oprostitev,  vnesene iz Hrvaške v EU po 1. juliju 2013:
• 800 kosov cigaret,
• 400 kosov cigarilosov,
• 200 kosov cigar,
• 1 kg drobno rezanega tobaka ali drugega tobaka za kajenje,
• 10 litrov žganja,
• 20 litrov vmesnih pijač,
• 90 litrov vina, vključno z največ 60 litri penečega vina,
• 110 litrov piva.

 

Pri opredelitvi, ali so trošarinski izdelki namenjeni lastni uporabi fizične osebe, se upoštevajo:
• status osebe, ki razpolaga s trošarinskimi izdelki,
• namembni kraj in oblika prevoza trošarinskih izdelkov,
• dokumenti, ki se nanašajo na trošarinske izdelke,
• narava in količina izdelkov.

 

Gorivo
Za energente, nabavljene na Hrvaškem (oziroma v katerikoli drugi državi članici EU) in tam že sproščene v porabo, bo treba plačati trošarino v Sloveniji. Izjema je pogonsko gorivo v rezervoarjih vozil ali gorivo do 10 litrov v ustreznih prenosnih posodah za rezervno gorivo. Za to gorivo ni treba plačati trošarine.

 

Nekatere vrste goriva imajo na Hrvaškem ugodnejšo davčno obravnavo (npr. nižjo trošarino), zato so označene z evromarkerjem, ki vsebuje indikator. To sta plinsko olje za ogrevanje (lož ulje ekstra lako) in plinsko olje za uporabo v kmetijstvu in ribištvu (plavi dizel). V Sloveniji teh označenih vrst goriva ni dovoljeno točiti v rezervoarje motornih vozil in jih uporabljati za njihov pogon. To sicer velja tudi za goriva, ki so zaradi ugodnejše davčne obravnave označena v drugih državah EU.

Vozila

Vožnja z vozili s hrvaško registracijo
Po vstopu Hrvaške v EU za vožnjo v Sloveniji s prevoznimi sredstvi s hrvaško registracijo ne bo treba plačati nobenih carinskih dajatev. Tudi davkov ne bo treba plačati, ker se odobri oprostitev (za največ šest mesecev, če ima posameznik običajno prebivališče v drugi državi članici in uporablja to prevozno sredstvo za zasebno rabo).

 

Dokončni uvoz
Za registracijo vozil v Sloveniji ne bo treba opraviti postopka sprostitve v prost promet in plačati carinskih dajatev. Kadar pa bo oseba želela v Sloveniji registrirati vozilo, kupljeno oz. registrirano na Hrvaškem, bo še vedno treba plačati nekatere davke:
• za novo vozilo DDV, davek na motorna vozila in okoljsko dajatev,
• za rabljeno vozilo davek na motorna vozila in okoljsko dajatev.

Počitniške prikolice in plovila

Za slovenske državljane – lastnike registriranega prevoznega sredstva (počitniško prikolico, plovilo, avtomobil), ki je bilo na hrvaško ozemlje vneseno pred 1. julijem 2013, je pomembno, da imajo za prevozno sredstvo urejen carinski status EU.

 

Tako prevozno sredstvo je na Hrvaškem v carinskem postopku začasnega uvoza. To pomeni, da bo treba po vstopu Hrvaške v EU zanj zaključiti postopek:
• za avtomobil oz. počitniško prikolico v roku šestih mesecev,
• za plovilo v roku 18 mesecev.

 

Zaključek začasnega uvoza
Postopek začasnega uvoza lahko lastnik zaključi z vrnitvijo počitniške prikolice ali plovila v Slovenijo. Če je prevozno sredstvo registrirano v Sloveniji, lastniku ob prihodu v Slovenijo ni treba urejati carinskega statusa.

 

Če bosta počitniška prikolica ali plovilo ostala na Hrvaškem, mora lastnik vložiti carinsko deklaracijo za sprostitev v prost promet pri hrvaški carini.

 

Za morebitno oprostitev plačila DDV mora lastnik carinskemu organu dokazati, da je bil DDV že plačan v Sloveniji ali v eni izmed držav članic EU. Če pa je bil DDV povrnjen, plovilo ne more biti oproščeno DDV.

 

Carinski status plovil
Po 1. juliju 2013 bo slovenski lastnik plovila s carinskim statusom EU v postopku začasnega uvoza na Hrvaškem lahko pri vložitvi carinske deklaracije za sprostitev v prost promet uveljavljal oprostitev plačila uvoznih dajatev in DDV tudi brez predložitve dokazila o carinskem statusu EU. Pri tem bo moral carinskemu organu dokazati, da je od začetka prve uporabe plovila do dneva vstopa Hrvaške v EU preteklo več kot osem let.
Dodatne informacije o ureditvi carinskega statusa plovil, ki nimajo carinskega statusa  EU

Carinski mobilni oddelki

Carinski mobilni oddelki lahko kjerkoli v Sloveniji ustavijo vaše vozilo, ga preiščejo, vas legitimirajo, pregledajo blago in dokumente, preverijo gorivo, vinjeto na vašem vozilu (če vozite po cestninskih cestah) ali opravijo osebni pregled.

 

Po 1. juliju 2013 bodo mobilni oddelki kadrovsko močno okrepljeni. Tako bodo učinkovito preprečevali nezakonita ravnanja v notranjosti Slovenije in hkrati ščitili državljane pred vnosom škodljivih ali zdravju nevarnih snovi.

 

Carinska uprava RS si bo pri svojem delu še naprej prizadevala za hitrost, učinkovitost, korektnost, strokovnost in zakonitost. Pri tem nam boste pomagali tudi vi, saj boste sebi in carinikom na terenu olajšali delo predvsem s svojim razumevanjem in sodelovanjem v postopkih.

Vir:Carinska uprava Slovenije