Vloga in obrazložitev EUPRAVA GOV.SI

Vloga_za_uveljavljanje_posebne_olajsave_za_VDČ

Obrazec izpolni fizična oseba, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, pravico do ugodnosti za vzdrževane družinske člane (četrti odstavek 43. člena ZDS-1-UPB2). Fizična oseba predloži obrazec davčnemu uradu ob uveljavljanju pravice do ugodnosti za vzdrževane družinske člane, ki še nimajo davčne številke.

V obrazec mora oseba, ki prijavlja družinskega člana, vpisati svojo davčno številko in osebno ime, za vzdrževane družinske člane pa se vpiše osebno ime, datum in kraj rojstva, spol, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ter označi sorodstveno razmerje.

Vprašanja in odgovori v zvezi z oddajo obrazca

 1. Kdo naj izpolni vlogo?
 2. Do kdaj je potrebno oddati vlogo?
 3. Na koliko zavezancev se nanaša ta vloga?
 4. Zakaj je potrebno oddati vlogo?
 5. Kakšne bodo posledice, če vloge ne oddam?
 6. Kaj pridobim, če oddam vlogo?
 7. Kje je dostopen obrazec?
 8. Kako izpolniti vlogo?
 9. Kaj potrebujem za izpolnitev vloge?
 10. Kako oddati vlogo?
 11. Kakšni so stroški oddaje vloge za zavezanca?

Vir:Ministrstvo RS za finance