Vzorec najemne pogodbe, ki se sklepa na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS 69/03) ter Obligacijskega zakonika (Uradni list RS 83/01).