V podjetjih so namreč pogosti primeri, da zaposleni zaradi številnih številk, ki so jih polni plačni izpiski, ne vedo, koliko v resnici zaslužijo oziroma koliko za njihovo plačo nameni podjetje (celoten znesek plače, z vsemi prispevki in davki). Posledično je zavedanje, koliko plačujejo za posamezne javne storitve, zelo slabo.

SBC – Klub slovenskih podjetnikov je začel akcijo ZA transparentnost plač – s preglednimi plačnimi izpiski.

VIR:https://kulturnadediscina.si/koronavirus-2/za-transparentnost-plac-za-pregledne-placne-izpiske/