Potrošnica se je v prometni nesreči lažje poškodovala. Pri obravnavi zahtevka je zavarovalnica zahtevala, naj prinese kopije izvidov iz zdravstvenega kartona. Ko je v ambulanti zaprosila za izvide, jih zdravnik ni hotel izročiti, zatrjujoč, da mora v vsakem primeru prepisati izvide v poseben obrazec, kar pa stane 31,50 evra. Podatke je nujno potrebovala, zato je plačala zahtevani znesek. Potrošnico je zanimalo, kako je s kopiranjem želenih izvidov iz zdravstvenega kartona.

Pravica do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo je ena od osnovnih pravic, ki jih imajo potrošniki kot uporabniki zdravstvenih storitev, ne glede na to, ali storitve uveljavljajo pri zdravniku v javni zdravstveni mreži ali pa pri zdravniku zasebniku. Poleg fizičnega vpogleda v svojo zdravstveno dokumentacijo imajo tudi pravico do fotokopiranja podatkov. Zdravstveno osebje mora potrošniku takoj omogočiti, da se seznani z vsebino svoje kartoteke, na potrošnikovo zahtevo pa mora želene listine tudi fotokopirati. Seveda lahko zaračuna stroške fotokopiranja, vendar po veljavnem ceniku, ki mora biti javno dostopen.

Potrošnici pa smo tudi pojasnili, da pravica do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo ne pomeni, da bi jo lahko brez nadzora odnesla iz ordinacije in jo kopirala kje drugje (po nižji ceni). Zdravstveni delavci so namreč odgovorni za vodenje ter varovanje zdravstvene dokumentacije. To pa ne pomeni, da te pravice nimate, če v ordinaciji fotokopiranja ni mogoče tehnično izvesti. V tem primeru mora zdravstveno osebje zagotoviti fotokopiranje tam, kjer je to najbližje izvedljivo. Če pa bi od zdravnika zahtevali posebno zdravniško spričevalo za potrebe uveljavljanja odškodninskega zahtevka pri zavarovalnici, pa lahko zdravnik vsekakor zaračuna izdajo takšnega spričevala (ki pa ni zgolj zbir fotokopij izvidov iz zdravstvenega kartona) po veljavnem ceniku.

Vir:ZPS