Je možno, da sočustvujete s težkim položajem dolžnika, če sočasno ne smete čutiti ničesar?

Izterjava po telefonu je najverjetneje ena komunikacijsko najbolj zahtevnih situacij, ki jo lahko uspešno izvajajo le komunikacijsko najbolj vešči ter strokovno usposobljeni posamezniki. Zato podjetja, ki delujejo na področju izterjav, veliko pozornosti namenjajo komunikacijskim usposabljanjem, saj se sočasno ukvarjajo na eni strani z dolžniki, s katerimi morajo poiskat ugodno rešitev nastalega problema, na drugi strani pa z upniki, ki želijo za storitev prejeti denar. Strokovna produktna usposabljanja, komunikacijski in retorični treningi ter potrebna osebnostna empatija so nujni elementi zaposlenega osebja, ki mora najti pot do končnega cilja, to je poplačilo dolga.

Dolžnik je še vedno stranka, zato pozor

Pri vzpostavljanju komunikacije z dolžniki je treba ohraniti zavedanje, da so dolžniki navkljub težavam z neplačili še vedno stranke podjetja, ki jih zdaj terja, saj uporabljajo njihove storitve, ki jim jih žal ni uspelo pravočasno poravnati. Praviloma imajo konkreten razlog za neplačilo, najpogosteje je finančne narave ali posledica neprijetnih življenjskih situacij, na primer izguba službe, zdravstvene težave …

Vir informacij: PROHIT

VIR: https://pro.finance.si/8861662