Naslov: Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
Ur.l. RS, št. 117/2006
Spremembe: Ur.l. RS, št. 33/2009, 85/2009, 10/2010-UPB2
EVA: 2006-1611-0022
EPA: 1068-IV
SOP: 2006-01-5012
Naslov – ang.: Value Added Tax Act
Organ sprejema: Državni zbor RS