Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS, št. 101/13, z dne 9. 12. 2013 objavljen Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr).

Ta zakon ureja davek na nepremičnine, postopek odmere in način plačevanja davka.

Zakon začne veljati 1. januarja 2014.

Vir:Durs