Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2006.

več