Zakon o dohodnini (ZDoh-2), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2006, Url. RS 117/2006.

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2A), sprejet 30.01.2008. Url. RS 10/2008.
V nadaljevanju je povzeta bistvena vsebina posamezne spremembe (Vir:Durs)