Uradni list RS, št. 126/2007 z dne 31.12.2007

 UKAZ o razglasitvi:

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

Z današnjim dnem začenja veljati zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, s katerim se uvajata dva nova pravna instituta, ki ju doslej v slovenskem pravu še nismo poznali.

Gre namreč za postopek osebnega stečaja in stečaja zapuščine. Večina določb se bo sicer začela uporabljati z oktobrom. Zakon ureja tri področja, in sicer finančno poslovanje pravnih oseb, postopke zaradi insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi osebami (to so postopek prisilne poravnave in stečajni postopki pravne osebe, osebni stečaj  (prednosti in slabosti osebnega stečaja za dolžnika) in stečaj zapuščine) ter postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb. Pravila o postopku osebnega stečaja se uporabljajo za stečaj vsake fizične osebe, tako za podjetnika kot za zasebnika in potrošnika. V skladu z zakonom bo postopek osebnega stečaja lahko predlagal tako sam prezadolžen dolžnik kot tudi upniki. Stečajnega dolžnika pri vseh poslih, ki so potrebni za izvedbo postopkov osebnega stečaja, zastopa upravitelj.

Zaradi uvedbe instituta osebnega stečaja na ministrstvu za pravosodje pričakujejo močno razbremenitev izvršbe. Običajno gredo namreč v stečaj osebe, ki imajo več dolgov in upnikov, kar sedaj pomeni tudi večje število zahtevkov za izvršbo. Z uvedbo osebnega stečaja pa se bodo vsi dolgovi združili v en sam postopek stečaja, kar bo izvršbeni oddelek zagotovo razbremenilo.

Vir:Večer na spletu