Vlada Republike Slovenije je na seji dne 28.6.2020 določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4) ter ga je predložila v obravnavo in sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Seja Državnega zbora je predvidena za 9. 7. 2020.

Opozorilo: V nadaljevanju povzemamo ukrepe kot izhajajo iz besedila predloga zakona, sprejetega na Vladi RS. V proceduri bo najverjetneje, tudi na podlagi pripomb in predlogov OZS, prišlo do sprememb posameznih določb, zato pozorno spremljajte naša prihodnja obvestila.

Predlogi ZIUPDV:

  1. Podaljšanje ukrepa čakanja na delo
  2. Določitev in plačilo nadomestila za odrejeno karanteno
  3. Mobilna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi
  4. Spremembe ZIUOOPE

Po predlogu se bo ukrep čakanja na delo uporabljal od 1. 7. 2020, vsi ostali ukrepi pa bodo stopili v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Več informacij: OZS, Jasmina Malnar Molek https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pripravo-na-drugi-val-covid19-ziupdv-5efdbd4b2114e00351e601cf