Uradni list RS, št. 47/2013    z dne 31. 5. 2013 – NOVELA

Na 14. redni seji Državnega zbora RS je bila sprejeta novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Novela bo omogočila prestrukturiranje plačilno nesposobnih podjetij, pospešila bo postopke znotraj takih podjetij in okrepila položaj njihovih upnikov. ZFPPIPP je torej prvi del prenovljene insolvenčne zakonodaje in je pomembno reformno orodje, ki bo pripomoglo k ohranitvi čim večjega dela slovenskega gospodarsZ

Zakon o finančnem poslovanju Uradni list RS, št. 126/2007 z dne 31.12.2007