januar 2015
Podaljšano je uveljavljanje oprostitev za zaposlitev mlade osebe. Če za nedoločen čas zaposlite mlade brezposelne v starosti do 30 let (ki so najmanj tri mesece skupaj prijavljeni v evidenci brezposelnih), lahko zanje uveljavljate dvoletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Velja za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2015. Oprostitev plačila se nanaša na prispevke delodajalca za socialno varnost (prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).
Podaljšano je uveljavljanje oprostitev za zaposlitev mlade osebe. Če za nedoločen čas zaposlite mlade brezposelne v starosti do 30 let (ki so najmanj tri mesece skupaj prijavljeni v evidenci brezposelnih), lahko zanje uveljavljate dvoletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Velja za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2015. Oprostitev plačila se nanaša na prispevke delodajalca za socialno varnost (prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).