Kako se v skladu s prehodno določbo 236. člena ZDR določa postopnost zviševanja starosti za ženske glede pridobitve statusa starejše delavke?

V zvezi z določbo 236. člena ugotavljamo, da je bila vključena v predlog zakona v amandmajski obliki v drugi obravnavi zakona konec leta 2001 oziroma v začetku leta 2002, in sicer kot usklajen predlog socialnih partnerjev. Predlog je bil oblikovan na pobudo sindikatov ob obravnavi izenačevanja starosti moških in žensk, ki sicer v 201. členu opredeljuje starejše delavce.

 

Ker je bila v amandmajski obliki v predlog zakona vključena tudi rešitev o varstvu starejših delavcev pred odpovedjo – 114. člen – je bilo predlagano, da naj se starost, ki opredeljuje starejše delavke, zvišuje postopoma, in sicer tako, kot se zvišuje starost za ženske za pridobitev minimalnih pogojev za starostno upokojitev po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Namen prehodne določbe je torej bil, da se starost, ki jo morajo izpolnjevati delavke, da so varovane kot starejše delavke, postopoma zvišuje, izenačitev z moškimi delavci naj bi bila dosežena v letu 2014.

 

Prva nedoslednost obravnavane prehodne določbe se navezuje na končno določbo zakona (246. člen), da se zakon uveljavi s 1. 1. 2003. Zakon je bil namreč sprejet že na 15. seji Državnega zbora, 24. aprila 2002, objavljen pa v Uradnem listu RS št. 42/01, 15. maja 2002, z začetkom veljavnosti 1. 1. 2003. Zaradi zamika uveljavitve zakona se zviševanje starosti za ženske in izenačitev z moškimi delavci (55 let) konča oziroma izteče šele leta 2015 in ne leta 2014. Ta nedoslednost je odpravljena z 90. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 103/2007).

 

Drugo vprašanje v zvezi z razumevanjem te določbe pa je ali mora imeti delavka pogoj starosti, kot izhaja iz te določbe, izpolnjen v začetku vsakega koledarskega leta ali pa se izpolnitev tega pogoja upošteva tudi, če je izpolnjen med koledarskim letom.

 

Ob tem vprašanju ugotavljamo naslednje:več


 Vir:Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve