Polletni davčni zavezanci so postali trimesečni zavezanci, meja za mesečne zavezance se je povečala na 210.000 EUR (50.324.400 SIT) letnega prometa.


Trimesečni zavezanci za DDV:

skupni letni promet v letu 2006 do 210.000 EUR


Mesečni zavezanci za DDV:

skupni letni promet v letu 2006 nad 210.000 EUR