Pravni osebi skleneta najemno pogodbo za poslovni prostor. Dogovorjena najemnina je 1.000 EUR mesečno. Najemodajalec bo najemojemalcu izstavil račun za najemnino, pri čemer se bodo v skladu z dogovorom obratovalni stroški zaračunavali ločeno oziroma davčno neodvisno od najemnine. Znesek na računu bo oproščen plačila DDV v delu, ki se nanaša na najemnino (sklicevanje na 2. odstavek 44. člena ZDDV-1), na znesek obratovalnih stroškov pa bo najemodajalec zaračunal ustrezno stopnjo DDV. Najemnik bo moral v tem primeru računati z nekoliko višjim stroškom obratovalnih stroškov, saj mora najemodajalec v davčno osnovo vključiti še nepriznani del DDV (zaradi oproščenega prometa mora najemodajalec izračunavati odbitni delež).

VZOREC

Vir:Racunovodja.com