11.01.2019

Obvladovanje stresa na delovnem mestu

Stres na delovnem mestu, še posebej, če traja dalj časa, negativno vpliva na zdravje in zadovoljstvo zaposlenih ter je pogost vzrok nižje storilnosti in bolniške odsotnosti. Delavnica obsega interaktivno svetovalno predavanje, delo na lastnih primerih in učenje tehnik za spoprijemanje s stresom. Namen delavnice je poučiti udeležence, da sami zavzamejo aktivno vlogo pri prepoznavanju in uravnavanju stresa. Vsebinsko je prilagojena konkretnim dejavnikom stresa, ki so jim izpostavljeni udeleženci (zahteve dela, medosebni odnosi, organizacijska klima, itd.).

Delavnica vključuje vsebine:

  • izvor in funkcija stresa, telesne, psihične, socialne posledice stresa,
  • prepoznavanje stresorjev in stresnih reakcij pri posamezniku,
  • usmeritve in priporočila za spoprijemanje s stresom (izdelava osebnega načrta za spoprijemanje s stresom),
  • preventivno delovanje – predvidevanje, načrtovanje, razporeditev nalog, dela, časa, ravnotežje delo/družina/prosti čas…,
  • umirjanje stresne reakcije, prekinitev avtopilota, prevzem kontrole nad seboj,
  • metoda čuječnosti, sproščanje, relaksacijske tehnike.