Skip to main content Skip to search

Archives for Donacija

Sponzorstvo in donatorstvo – kakšna je razlika?

Maribor, 26.10.2018

Sponzorstvo je pogodben odnos med sponzorjem (podjetjem) in prejemnikom sredstev. Prejemnik je denimo kulturno društvo ali športni klub. Sponzor se zaveže vložiti določena finančna sredstva v zameno za usluge drugega. Kako pa se sponzorstvo razlikuje od donatorstva?

Kaj velja za pravne osebe?

Pri donaciji donator od prejemnika donacije ne pričakuje nobene protiusluge. Praviloma so prejemniki donacij nepridobitne organizacije.

Donator lahko za dane donacije uveljavlja davčno olajšavo za znesek izplačil v denarju in v naravi v humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene. In sicer, če gre za izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti.

Read more

Kaj še lahko naredite, da letos izboljšate poslovanje? DONACIJA :)

Kaj še lahko naredite, da letos izboljšate poslovanje?

Rešitev: donacija

DAVČNI VIDIKI SPONZORIRANJA

A) UVOD

SPONZORIRANEC mora sponzorju po izpolnitvi pogodbeno dogovorjenih obveznosti na osnovi medsebojne sponzorske pogodbe izstaviti račun. Pri sponzoriranju gre za pogodbeno razmerje, pri katerem se sponzor obveže sponzorirancu izročiti določena sredstva (denarna ali materialna), sponzoriranec pa se v zameno za prejeta sredstva obveže opraviti pogodbeno dogovorjene storitve (npr. oglaševanje, promocija …).

Read more

Olajšava za donacije

Uradni list RS, št. 117/2006 z dne 16.11.2006

66. člen

(olajšava za donacije)

(1) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno-varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom drugih držav članic EU, razen poslovnim enotam rezidentov držav članic EU, ki se nahajajo izven držav članic EU, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti, do zneska, ki ustreza 0,3% obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem letu.
(2) Zavezanec lahko uveljavlja, poleg znižanja davčne osnove po prvem odstavku tega člena, dodatno znižanje davčne osnove do zneska, ki ustreza 0,2% obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem letu, za znesek izplačil v denarju in v naravi za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom drugih držav članic EU, razen poslovnim enotam rezidentov držav članic EU, ki se nahajajo izven držav članic EU, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti.
(3) Zavezanec lahko uveljavlja tudi znižanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in naravi političnim strankam, vendar največ do zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu.
(4) Za znesek, ki ustreza 0,3% obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem letu iz prvega odstavka tega člena, in za znesek, ki ustreza 0,2% obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem letu iz drugega odstavka tega člena, in za znesek, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu iz tretjega odstavka tega člena, se šteje znesek vseh izplačil v celotnem davčnem letu.
(5) Zavezanec lahko za znesek, ki presega znesek znižanja davčne osnove po tem členu za namene in izplačila po drugem odstavku tega člena, znižuje davčno osnovo v naslednjih treh davčnih letih skupaj z znižanjem davčne osnove za te namene za tekoče davčno leto, vendar skupaj ne več, kot je določeno v prvem in drugem odstavku tega člena, in največ v višini davčne osnove.

Read more

Postani donator in pomagaj otrokom v Indiji do izobrazbe

To je slovenska stran projekta Pialai Ashar Alo.
Šola je namenjena tistim otrokom, ki prihajajo iz revnih, nepopolnih družin in jih starši zaradi takšnih ali drugačnih razlogov niso vpisali v državno šolo. Deklice in dečki, ki ne hodijo v šolo, tako gospodinjijo doma, skrbijo za mlajše bratce in sestrice, opravljajo priložnostna dela ali pa se preprosto potikajo naokoli.

Šola Piali Ashar Alo je sad dolgoletnih sanj in trdega dela.

Na obisku v Sloveniji sta ustanovitelja šole Piali Ashar Alo Mojca Gayen in Anup. Oglejte si koledar dogodkov:

 • 23.5. 2008 – članek v Bibaleze
 • 23.5. 2008 – članek v Pozitivke.net
 • 23.5. 2008 – članek na strani Klub srečnih
 • 26.5.2008 – Objava članka v Delu – rubrika »Globus znanja«
 • 27.5.2008 ob 17.30 – Predavanje v hostlu Celica na Metelkovi v Ljubljani
 • 27.5.2008 ob 20.00 – Objava prispevka v oddaji Preverjeno – Poptv
 • 29.5.2008 ob 17.30 – Družabno srečanje botr in botrov na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16
 • 5.6.2008 ob 19.00 – Predavanje v Knjižnici Bežigrad, Einspielerjeva 1, Ljubljana
 • 7.6.2008 ob 9.00 – Letna delovna konferenca Piali za vse zainteresirane + tiskovna konferenca na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16
 • 11.6.2008 ob 19.00Dobrodelna dražba za šolo v Piali, lokacija znana kasneje

šola
otroci

Read more

Postani donator in pomagaj otrokom v Indiji do izobrazbe

To je slovenska stran projekta Pialai Ashar Alo.
Šola je namenjena tistim otrokom, ki prihajajo iz revnih, nepopolnih družin in jih starši zaradi takšnih ali drugačnih razlogov niso vpisali v državno šolo. Deklice in dečki, ki ne hodijo v šolo, tako gospodinjijo doma, skrbijo za mlajše bratce in sestrice, opravljajo priložnostna dela ali pa se preprosto potikajo naokoli.

Šola Piali Ashar Alo je sad dolgoletnih sanj in trdega dela.

Na obisku v Sloveniji sta ustanovitelja šole Piali Ashar Alo Mojca Gayen in Anup. Oglejte si koledar dogodkov:

 • 23.5. 2008 – članek v Bibaleze
 • 23.5. 2008 – članek v Pozitivke.net
 • 23.5. 2008 – članek na strani Klub srečnih
 • 26.5.2008 – Objava članka v Delu – rubrika »Globus znanja«
 • 27.5.2008 ob 17.30 – Predavanje v hostlu Celica na Metelkovi v Ljubljani
 • 27.5.2008 ob 20.00 – Objava prispevka v oddaji Preverjeno – Poptv
 • 29.5.2008 ob 17.30 – Družabno srečanje botr in botrov na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16
 • 5.6.2008 ob 19.00 – Predavanje v Knjižnici Bežigrad, Einspielerjeva 1, Ljubljana
 • 7.6.2008 ob 9.00 – Letna delovna konferenca Piali za vse zainteresirane + tiskovna konferenca na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16
 • 11.6.2008 ob 19.00Dobrodelna dražba za šolo v Piali, lokacija znana kasneje

šola
otroci

Read more