Maribor, 04.02.2019

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

 1. je pravna ali fizična oseba, vpisana v Poslovni register Slovenije,

 2. ima vsaj tri mesece pred oddajo ponudbe s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba,

 3. ima poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji vključno do zadnjega dne meseca pred datumom oddaje ponudbe,

 4. je v zadnjih šestih mesecih pred mesecem oddaje ponudbe zaposlenim redno mesečno izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja.

Dovoljeno število udeležencev:

Število oseb, ki jih delodajalec lahko usposablja glede na število zaposlenih, znaša:

 • Delodajalci, ki so samozaposleni ali imajo zaposlenih od 1 do vključno 3 osebe, lahko kandidirajo in pridobijo sredstva za izvedbo projekta usposabljanja za 1 brezposelno osebo iz ciljnih skupin.

 • Delodajalci, ki imajo zaposlenih od 4 do vključno 10 oseb, lahko kandidirajo in pridobijo sredstva za izvedbo projekta usposabljanja za največ 3 brezposelne osebe iz ciljnih skupin.

 • Delodajalci, ki imajo zaposlenih od 11 do vključno 50 oseb, lahko kandidirajo in pridobijo sredstva za izvedbo projekta usposabljanja za največ 5 brezposelnih oseb iz ciljnih skupin.

Pogoji udeležencev:

V usposabljanje na delovnem mestu bo Zavod vključeval brezposelne osebe, stare do 29 let oziroma mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ.

Izvajanje programa:

Usposabljanje poteka pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Traja 2 – 3 mesece. Poteka brez sklenjenega delovnega razmerja. Traja praviloma 8 ur na dan (poln delovni čas delodajalca) in največ 5 dni na teden. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih.

Denarna prejemka, ki se izplačata neposredno udeležencu, sta:

 • dodatek za aktivnost – znaša 3,00 EUR/uro,

 • dodatek za prevoz – znaša 0,13 EUR za vsak kilometer od kraja bivanja do kraja usposabljanja in nazaj.

Upravičeni strošek programa, ki se izplača delodajalcu za vključeno osebo, je strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca, ki znaša:

 • 370,00 EUR, če usposabljanje traja 2 meseca,

 • 493,00 EUR, če usposabljanje traja 3 mesece.

Sledite povezavi:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2019

Vir: Finančne spodbude – Zavod RS za zaposlovanje

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

telefon: 02 23 42 321

email: simona.klancnik@interfin.si